با نوجوانان خود راجع به اعتیاد گفتگو کنید

با نوجوانان خود راجع به اعتیاد گفتگو کنید

شاید برای بسیاری از والدین خیلی سخت باشد که با فرزند نوجوان خود بخواهند پیرامون مواد مخدر صحبت کنند اما فقط کافی است به این فکر کنید که چه عواقب خطرناکی می تواند این صحبت نکردن و آگاه نکردن فرزند به همراه داشته باشد؛ چرا که خواه و ناخواه فرزند نوجوان شما از طریق رسانه ها، شبکه های اجتماعی و دوستان شان در مدرسه در این مورد می شنوند و چه بسا حتی آنرا از نزدیک ببینند یا مصرف آن را از نزدیک مشاهده کنند. اکنون کدام را ترجیح می دهید؟ اینکه بدون داشتن اطلاعات با این صحنه ها مواجه شود یا با داشتن اطلاعات کاملی که شما به آنها داده اید؟

(بیشتر…)