دلایلی که ممکن است فرزند شما را در دام اعتیاد بیاندازد ۱

دلایلی که ممکن است فرزند شما را در دام اعتیاد بیاندازد

مردم برای مصرف مواد مخدر خود دلایل مختلفی می آورند و هر کس دلیل خودش را دارد (علی رغم اینکه همه ی آن دلایل منطقی و درست نیستند). فرزند نوجوان شما نیز ممکن است در دام همین دلیل و بهانه ها قرار گیرد و به سمت مصرف مواد مخدر کشیده شود. فرض کنید از طرف یکی از دوستانش مطلع شود که وقتی فلان ماده را مصرف می کند احساس بهتری دارد و استرس از او دور می شود یا وقتی فلان دارو را مصرف می کند می تواند بهتر درس بخواند و بیشتر متمرکز شود.

(بیشتر…)

Mature parents berating adult daughter in home interior
Mature parents berating adult daughter in home interior

گفتگو با فرزند نوجوان درباره ی ماریجوانا و مواد مخدر تجویزی

بیایید کمی باهم راحت باشیم؛ نوجوان شما با نوجوان چند دهه قبل تفاوت بسیاری دارد و نمی توانید آنها را با احساسات یا ترحم پای بحث و گفتگو پیرامون مواد مخدر بنشانید. نوجوان امروزه به دنبال حقیقت و آمار است؛ پس اگر می خواهید با او پیرامون مواد مخدر صحبت کنید؛ با او از نتایج تحقیقات و حقایق بگویید نه احساسات فردی تان.

(بیشتر…)