Mature parents berating adult daughter in home interior
Mature parents berating adult daughter in home interior

گفتگو با فرزند نوجوان درباره ی ماریجوانا و مواد مخدر تجویزی

بیایید کمی باهم راحت باشیم؛ نوجوان شما با نوجوان چند دهه قبل تفاوت بسیاری دارد و نمی توانید آنها را با احساسات یا ترحم پای بحث و گفتگو پیرامون مواد مخدر بنشانید. نوجوان امروزه به دنبال حقیقت و آمار است؛ پس اگر می خواهید با او پیرامون مواد مخدر صحبت کنید؛ با او از نتایج تحقیقات و حقایق بگویید نه احساسات فردی تان.

(بیشتر…)