درمان تریاک - دارو درمانی و رفتار درمانی ِ تریاک ۲

درمان تریاک – دارو درمانی و رفتار درمانی ِ تریاک

برای درمان تریاک از چه روشی استفاده می شود؟ متادون درمانی یا رفتار  درمانی؟

برای درمان اغلب مواد مخدر، هر دو روش در دسترس است و همانطور که در مقالات قبلی روی وب سایت نیز به آن اشاره شد، بهترین برنامه ی درمانی برای ترک و درمان اعتیاد، برنامه ای است که ترکیبی از دارو درمانی و رفتار درمانی باشد. برای تریاک نیز هم زمان از متادون به عنوان دارودرمانی استفاده می شود و در کنار متادون از رفتار درمانی به کمک روانشناس نیز استفاده می شود.

(بیشتر…)

سوالات پرتکرار در زمینه ی ترک اعتیاد - بخش سوم

سوالات پرتکرار در زمینه ی ترک اعتیاد – بخش سوم

آیا استعمال داروهای تجویزی توسط پزشک می تواند منجر به اعتیاد شود؟

بله، در واقع افرادی که از داروهای تجویزی برای درمان استفاده می کنند؛ یعنی با دز مشخص و به صورت منظم از این داروها استفاده می کنند در خطر اعتیاد و سایر عواقب سلامتی این دسته از داروها قرار می گیرند.  برخی از داروهای تسکین دهنده ی درد، داروهای درمان ADHD و یا به عنوان مثال “بنزودیازپین” برای درمان اضطراب یا اختلالات خواب فردی می توانند باعث شوند در دراز مدت و طی مصرف منظمی فرد به آنها اعتیاد پیدا کند.

(بیشتر…)