اصول و مبانی ترک اعتیاد - سوالات پر تکرار - بخش اول ۲

اصول و مبانی ترک اعتیاد – سوالات پر تکرار – بخش اول

چرا اغلب افراد دارای اعتیاد، همچنان به مصرف مواد خود ادامه می دهند در حالی که نسبت به مضرات آن آگاه اند؟

تقریبا همه ی افرادی که به نوعی با اعتیاد سر و کار دارند، بر این باورند که یک روز خودشان دست از مصرف کشیده و ترک می کنند، چون می دانند که مصرف مواد دارد به بدن و روان آنها آسیب می زند. از بین این افراد تقریبا همه ی آنها خود جوش اقدام به ترک می کنند اما در این میان افراد بسیار بسیار کمی موفق به ترک می شوند و بقیه با شکست مواجه می شوند، چون  از اصول و تکنیک های لازم پیروی نمی کنند.

(بیشتر…)

اصول و مبانی ترک اعتیاد اثربخش ۲

یک ترک اعتیاد اثربخش چه ویژگی هایی دارد؟

نظارت

در طی دوران ترک اعتیاد، باید دائما بر مصرف مواد نظارت کرد، چون ممکن است در این بین وقفه هایی صورت پذیرد. اینکه بیمار بداند دائما مصرف موادش تحت نظارت قرار دارد، به نوعی به روند درمان او نیز کمک می کند و همین تحت نظارت بودن باعث ایجاد نوعی انگیزش در جلوگیری از استفاده مجدد از مواد می شود. نظارت همچنین باعث می شود بازگشت بیمار به سمت مواد مخدر شناسایی شود و همین به پزشکان و برنامه ریزان ترک اعتیاد این علامت را می دهد که باید در روند درمانی و برنامه های درمانی فرد تجدید نظر کنند.

(بیشتر…)