درمان تریاک - دارو درمانی و رفتار درمانی ِ تریاک ۲

درمان تریاک – دارو درمانی و رفتار درمانی ِ تریاک

برای درمان تریاک از چه روشی استفاده می شود؟ متادون درمانی یا رفتار  درمانی؟

برای درمان اغلب مواد مخدر، هر دو روش در دسترس است و همانطور که در مقالات قبلی روی وب سایت نیز به آن اشاره شد، بهترین برنامه ی درمانی برای ترک و درمان اعتیاد، برنامه ای است که ترکیبی از دارو درمانی و رفتار درمانی باشد. برای تریاک نیز هم زمان از متادون به عنوان دارودرمانی استفاده می شود و در کنار متادون از رفتار درمانی به کمک روانشناس نیز استفاده می شود.

(بیشتر…)

مصرف مواد چه تاثیری روی مغز فرد می گذارد

مصرف مواد چه تاثیری روی مغز فرد می گذارد؟

وقتی مواد مخدر مصرف می کنید، در مغزتان چه اتفاقی می افتد؟

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که وقتی فردی مواد مخدر مصرف می کند چه اتفاقاتی در مغز او رخ می دهد؟ اگر شما هم در این باره کنجکاو شده اید، می توانید  با مطالعه ی این مقاله به اطلاعات بسیار جالب توجهی در این زمینه دست یابید.

(بیشتر…)