تاثیرات طولانی مدت مصرف مواد مخدر ۳

تاثیرات طولانی مدت مصرف مواد مخدر

 تاثیرات طولانی مدت مصرف مواد مخدر

در طولانی مدت است که تاثیرات مخرب و خانمان سوز اعتیاد به مواد مخدر خود را نشان می دهد و تاثیرات بظاهر مثبت روزهای اول (در ذهن فرد معتاد) را می پوشاند. افرادی که دچار اعتیاد می شوند نمی توانند مانند یک فرد عادی رفتار کنند، نمی توانند به خوبی تصمیم گیری کنند و اغلب خود را در شرایط خطرناک و رفتارهای خطرناکی قرار می دهند. جنبه های مختلفی از زندگی یک فرد دارای اعتیاد دستخوش تغییر می شود که در زیر به برخی از آنها به عنوان تاثیرات طولانی مدت مصرف مواد مخدر اشاره می شود.

(بیشتر…)