اعتیاد و والدین

اعتیاد و والدین

تحقیقات و بررسی های به عمل آمده نشان می دهد مصرف الکل و مواد مخدر تاثیرات قابل توجهی بر روی عملکرد خانواده ها می گذارد، اما اغلب این بررسی ها بر روی افرادی صورت گرفته است که با مشکل اعتیاد سروکار دارند و خودشان به اصطلاح به یکی از این مواد وابستگی و اعتیاد دارند. نکته این جا است که تحقیقات خیلی کمی تا به حال به روی والدین، عملکرد آنها و تاثیراتی که اعتیاد بر روی آنها می گذارد انجام شده است.

(بیشتر…)