اعتیاد در افراد نوجوان و پیش از نوجوانی۱

اعتیاد در افراد نوجوان و پیش از نوجوانی

چرا “بزرگسالی” زمانی مناسب برای پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر محسوب می شود؟

منظور از بزرگسالی، به نوعی رسیدن به سن ۱۵ سال به بالاست؛ سنی که قوه های تشخیص و تصمیم گیری در فرد و در مغز او کم کم تکامل می یابد و به اصطلاح فرد می تواند خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهد. تاکنون در مطالعاتِ صورت گرفته، این مساله بارها ثابت شده است که هرچه سن استعمال مواد مخدر پایین تر باشد، احتمال توسعه ی اعتیاد و بیشتر شدن آن هم افزایش می یابد. یعنی وقتی فردی در سن کم و بدون اطلاع و تشخیصِ ماهیتِ ماده ی مخدر، اقدام به سوء مصرف می کند، بیشتر از فردی در سن بالاتر در معرض توسعه ی اعتیاد قرار می گیرد.

(بیشتر…)

خطر ابتلا به اعتیاد برای گروه های سنی مختلف و برنامه ی پیشگیری مبتنی بر تحقیقات برای آنها

خطر ابتلا به اعتیاد برای گروه های سنی مختلف و برنامه ی پیشگیری مبتنی بر تحقیقات برای آنها

آیا برنامه های مبتنی بر تحقیقات می توانند از شیوع اعتیاد در بین جوانان جلوگیری کنند؟

بله. اصطلاح “مبتنی بر تحقیقات” به معنای آن دسته از تحقیقات می باشند که از نظر عقلانی و منطقی بررسی شده اند و مبانی این برنامه های پیشگیری از اعتیاد، بر شواهدِ جاریِ علمی و نتایج بررسی شده و  ثابت شده یِ علمی است. دانشمندان دامنه ی وسیعی از برنامه ها را تاکنون توسعه داده اند که به شکلی مثبت، تعادلِ بینِ خطر و شاخص هایِ مراقبت کننده برای استعمالِ مواد مخدر را در بین خانواده ها، مدارس و انجمن ها توسعه داده اند.

(بیشتر…)

دلایلی که ممکن است فرزند شما را در دام اعتیاد بیاندازد ۱

دلایلی که ممکن است فرزند شما را در دام اعتیاد بیاندازد

مردم برای مصرف مواد مخدر خود دلایل مختلفی می آورند و هر کس دلیل خودش را دارد (علی رغم اینکه همه ی آن دلایل منطقی و درست نیستند). فرزند نوجوان شما نیز ممکن است در دام همین دلیل و بهانه ها قرار گیرد و به سمت مصرف مواد مخدر کشیده شود. فرض کنید از طرف یکی از دوستانش مطلع شود که وقتی فلان ماده را مصرف می کند احساس بهتری دارد و استرس از او دور می شود یا وقتی فلان دارو را مصرف می کند می تواند بهتر درس بخواند و بیشتر متمرکز شود.

(بیشتر…)

Mature parents berating adult daughter in home interior
Mature parents berating adult daughter in home interior

گفتگو با فرزند نوجوان درباره ی ماریجوانا و مواد مخدر تجویزی

بیایید کمی باهم راحت باشیم؛ نوجوان شما با نوجوان چند دهه قبل تفاوت بسیاری دارد و نمی توانید آنها را با احساسات یا ترحم پای بحث و گفتگو پیرامون مواد مخدر بنشانید. نوجوان امروزه به دنبال حقیقت و آمار است؛ پس اگر می خواهید با او پیرامون مواد مخدر صحبت کنید؛ با او از نتایج تحقیقات و حقایق بگویید نه احساسات فردی تان.

(بیشتر…)