نیازهای منحصر بفرد زن باردارِ دارای اختلالات مصرف مواد مخدر

نیازهای منحصر بفرد زن باردارِ دارای اختلالات مصرف مواد مخدر

نیازهای منحصر بفرد زن باردارِ دارای اختلالات مصرف مواد مخدر

استعمال مواد مخدر، الکل یا تنباکو در طول دوران بارداری می تواند نه تنها مادر بلکه جنینِ در حال رشد را نیز در معرض مواد استعمالی و نیز تاثیرات دراز مدت آن ماده قرار دهد. سیگار کشیدن در دوران بارداری می تواند منجر به خطراتی شود از جمله به دنیا آوردن فرزند مرده، مرگ و میر جنین، سندرم مرگ ناگهانی نوزاد، به دنیاآمدن پیش از موعد، مشکلات تنفسی و قلبی عروقی، رشد آهسته ی جنین و نوزاد کم وزن. نوشیدن الکل در دوران بارداری می تواند منجر به توسعه ی “اختلالات اسپکترم الکل” در جنین و به دنیا آوردن فرزند دارای وزن کم و نیز مشکلات رفتاری و شناختی شود.

(بیشتر…)