اعتیاد در افراد بزرگسال ۲

اعتیاد در افراد بزرگسال

افراد بزرگسال هم دچار اعتیاد می شوند؛ دلیل اعتیاد آنها چیست؟

حتی افراد بزرگسال هم در سن ۳۰ و ۴۰ سالگی گاه دچار اعتیاد می شوند و این دسته از افراد هم نیازهای منحصربفردی دارند که ریشه در رشد ناقص روانی و عصب شناختی آنان دارد. تحقیقات این را ثابت کرده است که فرایند تکامل مغز، فرایندی است زمان بر و توسعه ی کامل مغز زمان بسیاری را از تولد تا اوایل بزرگسالی به خود اختصاص می دهد.

(بیشتر…)