شرح دوره های ترک اعتیاد

سم زدایی
سالن سم زدایی موسسه نشاط کاملا مجهز و مجزا در فضای سرسبز با امکانات و وسایل و لوازم بهداشتی کامل از قبیل حمام تلویزیون، یخچال جهت همیاری رهجویان که پس از پذیرش در مرحله اول درمان هستند از رهجویان پذیرایی خواهد کرد در هفته اول سم زدایی مددجو سه بار توسط پزشک عمومی ویزیت می شود و در آخر با مشاوره روانشناس به سالن آرامش در کمپ ترک اعتیاد انتقال پیدا می کند.

سالن آرامش
پس از تایید روان شناس پزشک عمومی و انتقال رهجو از سالن سم زدایی به سالن آرامش رهجویان به این ترتیب زندگی می کنند سالن آرامش محل اقامت و همزیستی رهجویان و این تجربه گروهی است که در فضایی که شامل امکانات و تجهیزاتی سیستم صوتی و تختخواب سرویس بهداشتی و حمام و سالن جلسات و آموزش می باشد.

شرح کامل دوره
یک دوره کامل شامل چهار هفته می باشد که شامل سم زدایی ورود به گروه آرامش، گروه درمانی و برنامه های جمعی جلسات گروهی NA ورزش و تفریح و غیره می باشد.

روان درمانی و مشاوره فردی
این مرکز با اهداف ارتقاء و سطح سلامت رهجویان با استفاده از تیم درمانی مجرب برگرفته از روان شناس ها و مددیار کارآزموده به اجراء جلسات درمانی و مشاوره می پردازد.

مشاوره خانواده در کمپ ترک اعتیاد
جلسات حضوری در ارتباط تلفنی با خانواده محترم رهجویان توسط مشاوره خانواده موسسه انجام می شود و جلسات آموئزش خانواده نیز هر هفته در سالن مخصوص برگزار می گردد.

ترک اعتیاد شیشه
شیشه در سال ۱۹۸۳ در ژاپن ساخته شد و در زمان جنگ جهانی دوم توسط سربازان ژاپنی برای برطرف کردن خستگی و افزایش انرژی ساخته شد و بعد از جنگ داروی باقی مانده وارد بازار ژاپن شد و به همه گیری از مصرف آمفیتامین رخ داد و باعث شد که مصرف آن ممنوع شود.

عوارض مصرف شیشه
مصرف این ماده باعث کاهش اشتها و بی خوابی برای چندین روز و افزایش تعداد تنفس و فعالیت های فیزیکی و تحریک پذیری و لرزش و تشنج و بدبینی و خشونت شود که باعث سکته قلبی و مغزی می شود.

ترک مرفین
در روزهای اول قطع مصرف معتادان دچار عوارض خماری می شوند که بسیار سخت و دردناک می باشد که شامل دست پا درد و بدن درد شدیدی می شود.