سیستم قضایی کشور چگونه می تواند در ترک اعتیاد نقش ایفا کند؟

سیستم قضایی کشور چگونه می تواند در ترک اعتیاد نقش ایفا کند؟

سیستم قضایی کشور چگونه می تواند در ترک اعتیاد نقش ایفا کند؟

تخمین زده می شود حدودا نیمی از زندانیان قضایی کشور از مشکل اعتیاد رنج می برند و این در حالی است که طبق آمار عده ی بسیار کمی از آنها در حالی که در زندان و در حبس قرار دارند، تحت درمان قرار می گیرند. آغاز به درمان فرد در زندان و پایان درمان تا قبل از آزاد شدن او، می تواند مزیتی جداگانه هم برای فرد داشته باشد و هم برای سلامت جامعه. بهبود فرد از بیماری می تواند او را سالم تر و بی خطر تر از قبل به جامعه بازگرداند و اثربخشی بیشتری روی فرد داشته باشد.

طبق تحقیقات، تلفیق درمان مبتنی بر فرد و انجمن، می تواند خطر بازگشت به سوابق جنایی قبل و نیز خطر بازگشت به مصرف مواد مخدر را پس از ترک تا حد زیادی کاهش می دهد و این خود می تواند هزینه های بسیار زیادی را برای جامعه کاهش دهد. تحقیقی در سال ۲۰۰۹ روی زندان بالتیمور نشان داد آن دسته از زندانیانی که در زندان متادون درمانی را در کنار مشاوره درمانی پشت سر گذراندند، نسبت به افرادی که صرفا در زندان مشاوره درمانی شدند یا پس از زندان تحت متادون درمانی قرار گرفتند، خروجی بهتری از خود نشان دادند؛ منظور از خروجی در این جا کاهش بازگشت به اعتیاد و کاهش فعالیت های جنایی از سوی افراد پس از آزادی از زندان است.

بسیارند افراد مهاجمی که به دلیل رفتار ناهنجارانه شان در زندان نیستند بلکه تحت نظارت انجمن های نظارتی قرار دارند. برای افرادی که در این انجمن ها قرار دارند می توان ترک اعتیاد را توصیه کرد تا در صورت ترک، عفو مشروط (منوط به ترک اعتیاد) نصیب آنها شود. تحقیقات همچنین نشان می دهد افرادی که با فشار سیستم قضایی یا دولتی مجبور به ترک اعتیاد می شوند، درست همان خروجی و اثربخشی مطلوبی را از خود نشان می دهند که فرد داوطلب از خود نشان داده است.

سیستم قضایی از طریق مکانیزم های متفاوتی افراد دارای ناهنجاری اجتماعی و سوء مصرف مواد را تحت درمان قرار می دهد؛ مکانیزم هایی از قبیل انتقال افراد غیر مهاجم به بخش درمان، تعیین ترک اعتیاد به عنوان شرط آزادی یا آزادی آزمایشی و در ارتباط بودن با مراکز درمانی ترک اعتیاد برای ارائه ی همکاری های دوسویه با آنها. این همکاری می تواند هم باعث بارز تر شدن و برجسته تر شدن فرایند ترک اعتیاد و فعالیت های این کمپ ها شده و هم باعث شود تجربه ی هر دو طرف در این زمینه بیشتر و بیشتر شود و فرایند درمان نیز متعاقب این همکاری ها اثربخش تر شود.

منجسم ترین مدل های درمانی اخیرا مدلهایی اند که خدمات و سیستم های درمانی ترک اعتیاد را با حوزه ی قضایی تلفیق می کنند؛ به گونه ای که پرسنل سیستم قضایی و زندان، و روان شناسان و متخصصان کمپ های ترک اعتیاد، با یکدیگر در این زمینه همکاری و مشورت می کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *