امکانات کمپ ترک اعتیاد نشاط

شرایط محیطی کمپ ترک اعتیاد در شیراز
باغ ویژه درمان و ترک اعتیاد رهجویان می باشد این مرکز در بهترین نقطه آب و هوایی شیراز به وسعت ۴۵۰۰ متر مربع جهت هواخوری و تفریح و درمان می باشد.

امکانات ورزشی
این مرکز با توجه به وسعت و فضای بهینه که برای مددجویان و رهجویان فراهم ساخته استفاده از لوازم بدنسازی از قبیل تردمیل، دوچرخه و دستگاه های کامل بدنسازی برای رهجویان فراهم کرده است.

امکانات پزشکی
ویزیت هفته سه مرتبه پزشک عمومی و مشاور فردی هفته ای یک بار توسط روانشناس بالینی و در صورت احتیاج ویزیت روانپزشک و انجام کلاس ها و جلسات مددیاری.

کلاس های آموزشی
رهجویان امکان استفاده از کلاس های ماتریکی، مهارتهای زندگی پیشگیری از عود و لغزش توسط دکتر ها و روانشناس های با تجربه و مجرب و آشنایی با کلاس های دوازده گانه NA=AA توسط دوستان بهبود یافته.